Diễn viên Nam Sang Mi

Yeongju, North Gyeongsang, South Korea