Tom & Jerry: Willy Wonka và Nhà máy Chocolate / Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory

Tom & Jerry: Willy Wonka và Nhà máy Chocolate

Tom and Jerry: Willy Wonka and the Chocolate Factory (2017)

Trạng thái: Hoàn tất
Đạo diễn: Spike Brandt
Quốc gia: Mỹ
Năm: 2017
Thời lượng: 79 phút
Công ty SX: Turner Entertainment, Warner Bros. Animation
1,046
0
0/0 votes
DIỄN VIÊN
JP Karliak
Willy Wonka
Jess Harnell
Grandpa Joe /
Lincoln Melcher
Charlie Bucket
Mick Wingert
Mr. Slugworth
Lori Alan
Mrs. Teevee
Kate Higgins
Mrs. Bucket
Dallas Lovato
Violet Beauregarde
Sean Schemmel
Mr. Salt /
Jim Ward
Anchorman /
Jeff Bergman
Droopy /
Rachel Butera
Augustus Gloop /
Emily O'Brien
Veruca Salt
NỘI DUNG PHIM
Đăng bởiGOViBoss

Tom và Jerry sẽ giúp Charlie Bucket đạt được một chiếc vé Vàng và bí mật đi cùng anh ta vào nhà máy sô cô la của Willy Wonka để ngăn chặn một trong những đối thủ của Wonka trộm cắp một viên kẹo đặc biệt gọi là Gobstopper Everlasting.

Bình luận